Khó khăn bủa vây, Tổng cục Hải quan chỉ đạo hoãn kiểm tra sau thông quan hỗ trợ doanh nghiệp

Sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam suy giảm do chi phí tăng, lượng đơn hàng giảm mạnh, nhà máy phải cho công nhân nghỉ luân phiên, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn do lãi suất tăng cao...

0
553
Kế hoạch kiểm tra sau thông quan chưa cần thiết của ngành hải quan sẽ được tạm hoãn trong năm nay để tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo hải quan các địa phương phải bằng mọi biện pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Cụ thể, công văn do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ ký hôm nay 18.4, nêu rõ: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và bất ổn, sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam suy giảm do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất đình trệ, phải cho công nhân nghỉ luân phiên, khó tiếp cận nguồn vốn do lãi suất tăng cao.

Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng đối với lực lượng kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan yêu cầu trong năm nay chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch đối với các cuộc kiểm tra sau thông quan chưa cần thiết, tập trung nghiên cứu, lựa chọn các doanh nghiệp để kiểm tra có trọng tâm trọng điểm.

Thay vào đó, tăng cường đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan. Nghiên cứu để xây dựng các kế hoạch kiểm tra sau thông quan theo từng chuyên đề có rủi ro, vi phạm.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan sớm hoàn thiện quy trình kiểm tra sau thông quan thay thế Quyết định 575 ngày 21.3.2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra sau thông quan, để tập huấn cho lực lượng kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành.

Theo Thanh Niên