Lối ra cho hàng ùn tắc tại cảng Cát Lái

Sau báo cáo và đề xuất của Cục Hải quan TPHCM về các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hoá tại cảng Cát Lái, ngày 2/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn thủ tục hải quan tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19.

0
5050
Tổng cục Hải quan đồng ý với các giải pháp mà Cục Hải quan TPHCM đề xuất để giải phóng hàng cho Cát Lái. Ảnh: Cat Lai Port

Công văn 3847 của Tổng cục Hải quan phát đi ngày 2/8 gửi Cục Hải quan TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (đơn vị quản lý cảng Cảng Lái) nêu rõ, cho phép vận chuyển hàng hoá đang lưu giữ tại cảng Cát Lái đến cảng biển khác trên địa bàn TPHCM và các cảng cạn ICD.

Tuy nhiên, việc này phải đảm bảo các điều kiện.

Thứ nhất, hàng hoá không thuộc danh mục hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quy định tại Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, hàng hoá phải chưa đăng ký tờ khai nhập khẩu.

Thứ ba, hàng không có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm trong diện các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra theo thông báo của cơ quan hải quan.

Thứ tư, phải vận chuyển toàn bộ lô hàng, thuộc cùng một vận tải đơn, cùng một chủ hàng, về cùng một địa điểm lưu giữ hàng hoá.

Các địa điểm lưu giữ cũng được quy định cụ thể. Trong đó, hàng nhập khẩu của doanh nghiệp Đồng Nai được chuyển về ICD Tân Cảng Long Bình hoặc ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước được vận chuyển về ICD Tân Cảng Sóng Thần. Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp các tỉnh miền Tây được vận chuyển về Tân Cảng Hiệp Phước.

Hàng hóa vận chuyển từ Cát Lái đến cảng khác lưu giữ thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 51b Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Và Cục Hải quan TPHCM chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các đơn vị khác liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ đối với từng lô hàng khi bắt đầu vận chuyển từ cảng Cát Lái đến khi doanh nghiệp nhập khẩu hoàn thành thủ tục hải quan lấy hàng ra khỏi địa điểm lưu giữ.

Trong khi đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và doanh nghiệp quản lý địa điểm có hàng hoá vận chuyển đến chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát và báo cáo về tình hình hàng hóa đưa vào, đưa ra, tồn đọng tại các địa điểm lưu giữ cho chi cục hải quan quản lý địa điểm lưu giữ, đồng thời phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa bị thẩm lậu vào nội địa, không làm thủ tục hải quan.

Đơn vị quản lý cảng cũng phải thông báo về vị trí lưu giữ hàng hóa cho hãng tàu/ đại lý hãng tàu, chủ hàng biết để liên hệ thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Thời gian áp dụng các thủ tục tạm thời này là từ 2/8 đến thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày UBND TPHCM có thông báo tạm dừng thực hiện Chỉ thị 16.

Tổng cục Hải quan cũng đồng ý cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vận chuyển hàng hóa tồn đọng đã hoàn thành việc kiểm kê, phân loại, định giá từ cảng Cát Lái về lưu giữ tại Tân Cảng Hiệp Phước. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chịu mọi chi phí vận tải, lưu giữ đối với các lô hàng tồn đọng từ khi vận chuyển đến khi hoàn thành việc xử lý hàng tồn đọng. Thời gian áp dụng phương án giải quyết việc lưu giữ, giám sát hàng hoá tồn đọng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Nền Logistix l Tâm An