Công ty CT Strategies, đối tác chiến lược của ONEX Logistics, trình bày thành công đề xuất thành lập Khu thương mại tự do tại Thành phố Hải Phòng

0
479
Mr Trần Thoang - Đại diện CT Strategies giới thiệu về các khu thương mại tự do trên thế giới

Vừa qua, Mr. Trần Thoang – đại diện Công ty CT Strategies, cùng doanh nghiệp khách hàng của mình, đã có buổi họp với UBND Thành phố Hải Phòng, trình bày báo cáo, giới thiệu về các khu thương mại tự do trên thế giới và đề xuất phương án đầu tư xây dựng khu thương mại tự do tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Đại diện UBND Thành phố Hải Phòng đã có lời khen ngợi ý tưởng. Về cơ bản, đề xuất được đề ra với mục tiêu từng bước hiện thực hoá nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 35/NQ-QH ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng đồng ý chủ trương để Công ty CT Strategies cùng doanh nghiệp khách hàng của mình, tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ dự án thành lập khu thương mại tự do tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp; hoàn thành đề án, trình Chính phủ vào cuối năm 2023. Cụ thể, Chủ tịch Thành phố cũng trực tiếp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế Hải phòng, Văn phòng UBND thành phố cùng các Sở, ngành, liên quan, UBND huyện Tiên Lãng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để 2 đơn vị công ty thuận lợi triển khai thực hiện.

>>> Tham khảo thêm: ONEX Logistics và Công ty Tư vấn Chiến lược CT Strategies Hoa Kỳ ký kết hợp tác

NỀN Logistix | Triết Bùi