Tìm hiểu sự khác biệt giữa đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và kỹ năng mới (Phần 2)

0
102

UPSKILLING – NÂNG CAO KỸ NĂNG: Mở rộng kỹ năng hiện tại

Nâng cao kỹ năng là gì?

Ngược lại với việc đào tạo lại kỹ năng (Reskilling), nâng cao kỹ năng là gọt giũa lại các kỹ năng hiện có cho một nhân viên. Điều này được thực thi khi doanh nghiệp muốn cải thiện và nâng cao các kỹ năng mà nhân viên hiện có.

Bằng cách mở rộng kiến ​​thức, nhân viên sẽ có kỹ năng tốt hơn để đảm nhận các trách nhiệm bổ sung và vai trò cấp cao hơn trong một lộ trình nghề nghiệp cụ thể.

Ví dụ như một nhân viên Sales Logistics cần update kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng liên tục cũng như nâng cao kiến thức chuyên môn để có thể tư vấn cho khách hàng một cách chu đáo và hiệu quả nhất.

Việc cung cấp cho nhân viên các cơ hội nâng cao kỹ năng phải là ưu tiên hàng đầu của các nhà điều hành nhân sự nhằm phát triển những tài năng đầu ngành. Xét cho cùng, đó là tình huống đôi bên cùng có lợi và là một cách thông minh để luôn cập nhật các phương pháp thực hành tốt nhất trong lĩnh vực này. 

Tương tự như việc đào tạo lại kỹ năng, nâng cao kỹ năng cũng có xu hướng xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa công ty và người lao động. Parsch đã nói: “Nâng cao kỹ năng có thể khiến các nhà lãnh đạo, nhân viên giỏi không rời bỏ để họ cùng tham gia lâu dài vào cuộc cạnh tranh trên thương trường cùng bạn”. “Bằng cách đầu tư vào nhân viên của bạn và cho họ thấy rằng bạn muốn họ phát triển, họ sẽ trung thành hơn.”

Dựa trên báo cáo “Skill Gap Trend“, các bạn có thể tham khảo một số kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất như sau:

Kỹ năng mềm: 

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng quản lý khách hàng
 • Kỹ năng sale/bán hàng
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng định hướng một cách chi tiết
 • Kỹ năng đổi mới 
 • Kỹ năng tự tạo động lực cho bản thân

Kỹ năng cứng: 

 • Tài chính
 • Kiểm toán
 • Kế toán
 • Phát triển kinh doanh
 • Quản lý hậu cần

Quy trình nâng cao kỹ năng có thể thực hiện như sau:

 • B1: Thiết lập mục tiêu gắn liền với kinh doanh
 • B2: Xác định những kỹ năng hiện có của công ty 
 • B3: Xác định các kỹ năng cần được nâng cao
 • B4: Theo dõi và khắc phục những lỗ hổng khi upskill

NỀN Logistix | Linh Thi Khánh Ngọc