Tìm hiểu sự khác biệt giữa đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và kỹ năng mới (Phần 3)

0
283

NEW SKILLING – KỸ NĂNG MỚI: Học tập liên tục để có lực lượng lao động có khả năng thích nghi với những biến đổi của thị trường và công nghệ

Nhu cầu về nhân tài có kỹ năng sẽ tiếp tục tăng và khoảng cách về kỹ năng sẽ ngày càng mở rộng khi những tiến bộ công nghệ và sự thay đổi xã hội phá vỡ hiện trạng. 

Thế giới việc làm mới đòi hỏi mọi người phải liên tục trau dồi kỹ năng của mình để luôn phù hợp và cải thiện khả năng làm việc của bản thân. Thuật ngữ “đào tạo kỹ năng mới” đại diện cho tất cả các loại hình học tập liên tục nhằm giúp xây dựng các kỹ năng có nhu cầu cao, bao gồm cả nâng cao năng lực hiện tại và đào tạo lại toàn bộ kỹ năng để xây dựng các năng lực hoàn toàn mới.

Tư duy kỹ năng mới giúp cả lực lượng lao động và công ty luôn linh hoạt bằng cách đảm bảo các sáng kiến ​​học tập phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong tương lai và phù hợp với nhu cầu của người học. Đây đơn giản là một thực tế mới – không doanh nghiệp nào có thể tồn tại lâu dài nếu không đào tạo lại và nâng cao các sáng kiến ​​được thúc đẩy bởi một chiến lược đào tạo kỹ năng mới. 

Tóm lại, 3 phương pháp (đào tạo lại kỹ năng, nâng cao kỹ năng, đào tạo kỹ năng mới) giúp doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách giữa các kỹ năng đang không theo kịp các cuộc cách mạng trong công việc và công nghệ. Bằng cách thường xuyên xác định những kỹ năng nào sẽ cần thiết trong tương lai và những kỹ năng nào mà nhân viên hiện đang sở hữu, các doanh nghiệp có thể xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng liên tục, chu đáo hơn để phát triển hiệu quả những khả năng đó trong lực lượng lao động của mình.

NỀN Logistix | Linh Thi Khánh Ngọc